شهرک مریم

کد ملک : 1326
طبقه : سوم
وام : 55 میلیون
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 70 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 106
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۱ ام اسفند , ۱۳۹۶
434 بازدید

۶۰ متر فاز یک اندیشه

کد ملک : 1327
طبقه : 2
وام : ندارد
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 28 م رهن کامل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۱ ام اسفند , ۱۳۹۶
405 بازدید

۴۹ متر اندیشه فاز ۱

کد ملک : 1317
طبقه : سوم
وام : 55 میلیون
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 24 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۶
425 بازدید

۵۵ متر فاز ۱ اندیشه

کد ملک : 1318
طبقه : 1ول
وام : 60 میلیون وام
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 19م پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۶
423 بازدید

۴۷ متر اندیشه فاز ۱

کد ملک : 1319
طبقه : 1ول
وام : 60
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 40میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۶
430 بازدید

۱۲۰ متر باغ ویلا .. ملارد

کد ملک : 1320
طبقه : ندارد
وام : ندارد ... سند آزاد
آدرس : ملارد
مبلغ نقدی: 530 میلیون
نوع ملک : باغ ویلا
متراژ : 1200
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۶
442 بازدید

۶۶ متر فاز ۱ اندیشه

کد ملک : 1308
طبقه : دوم
وام : 60
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 40میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 66
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
444 بازدید

شهرک مریم

شهرک مریم

کد ملک : 1309
طبقه : سوم
وام : 60
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 37 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 69
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
449 بازدید

اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 1310
طبقه : طبقه دوم
وام : 60 میلیون
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 40میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
440 بازدید

۷۱ متر شهرک مریم

کد ملک : 1305
طبقه : سوم
وام : 60 میلیون وام
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 60 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
444 بازدید

فاز ۱ اندیشه

کد ملک : 1312
طبقه : سوم
وام : 60 میلیون
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 48 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
464 بازدید

۶۸ متر شهرک مریم

کد ملک : 1313
طبقه : 3
وام : 60
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 44 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
450 بازدید

۶۶ متر فاز ۱ اندیشه

کد ملک : 1296
طبقه : 1ول
وام : 60 میلیون وام
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 45 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 66
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۹ ام اسفند , ۱۳۹۶
434 بازدید

۵۹ متر فاز ۱ اندیشه

کد ملک : 1296
طبقه : اول
وام : 60
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 37 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 59
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۹ ام اسفند , ۱۳۹۶
437 بازدید

فروش ویلا فاز ۴ اندیشه

کد ملک : 1294
طبقه : دوبلکس
وام : ندارد ... سند آزاد
آدرس : فاز 4 اندیشه
مبلغ نقدی: 550 میلیون نقد
نوع ملک : ویلایی
متراژ : 170
خواب : 4
تاریخ ثبت : ۹ ام اسفند , ۱۳۹۶
426 بازدید

فاز یک اندیشه

کد ملک : 1288
طبقه : سوم
وام : 50 میلیون
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 24 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۸ ام اسفند , ۱۳۹۶
445 بازدید

فاز یک اندیشه

کد ملک : 1289
طبقه : دوم
وام : 15 میلیون وام مهر
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 118400 میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 58
خواب : 2 خوابه
تاریخ ثبت : ۸ ام اسفند , ۱۳۹۶
449 بازدید

۵۲ متر فاز یک اندیشه

کد ملک : 1290
طبقه : دوم
وام :
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 114400 میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۸ ام اسفند , ۱۳۹۶
426 بازدید

۴۲ متر شهرک مریم

کد ملک : 1291
طبقه : دوم
وام : 50 میلیون
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 15 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۸ ام اسفند , ۱۳۹۶
446 بازدید

۴۴ متر فاز یک اندیشه

کد ملک : 1292
طبقه : 1ول
وام : 50 میلیون
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 22 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۸ ام اسفند , ۱۳۹۶
431 بازدید

املاک اندیشه سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
09121309454