در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

۶۰۰ متر باغچه ویلا ، سهیلیه

کد ملک : 1276
طبقه :
وام : ندارد
آدرس : کردان سهیلیه
مبلغ نقدی: 360 میلیون تومان
نوع ملک : باغچه ویلا
متراژ : 600 متر زمین... 110 متر بنا
خواب : 2 خوابه
تاریخ ثبت : ۵ ام اسفند , ۱۳۹۶
1 بازدید

فاز ۱ اندیشه ۸۴ متر

کد ملک : 1275
طبقه :
وام : 60 میلیون
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 70 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 84
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۵ ام اسفند , ۱۳۹۶
1 بازدید

شهرک مریم

کد ملک : 1279
طبقه : سوم
وام : 50 میلیون
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 28 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۵ ام اسفند , ۱۳۹۶
1 بازدید

شهرک مریم

کد ملک : 1278
طبقه : سوم
وام : 45 میلیون وام
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 20 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 41
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۵ ام اسفند , ۱۳۹۶
1 بازدید

اندیشه فاز ۱

کد ملک : 1265
طبقه : سوم
وام : 45 میلیون وام دارد
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 20 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
6 بازدید

اندیشه بلوار طالقانی

کد ملک : 1266
طبقه : 6
وام : 50 میلیون
آدرس : اندیشه بلوار طالقانی
مبلغ نقدی: 22 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
5 بازدید

کد ملک : 1268
طبقه : دوم
وام : 50 میلیون وام دارد
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 24 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1 خوابه
تاریخ ثبت : ۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
6 بازدید

۷۱ متر اندیشه مریم

کد ملک : 1269
طبقه : سوم
وام : 60 میلیون
آدرس : اندیشه مریم
مبلغ نقدی: 48 میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
5 بازدید

۱۲۲ متر شهرک صدف

کد ملک : 1270
طبقه : اول
وام : سند آزاد
آدرس : شهرک صدف
مبلغ نقدی: متری 2900
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 122
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام اسفند , ۱۳۹۶
6 بازدید

شهرک مریم

کد ملک : 1263
طبقه : دوم
وام : 60 میلیون
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 40میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۶
11 بازدید

۵۰ متر شهرک رفاه

کد ملک : 1260
طبقه : اول
وام : 50 میلیون پیش پرداخت
آدرس : فاز 1 اندیشه شهرک رفاه
مبلغ نقدی: 20 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50 متر
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۶
11 بازدید

۵۲ متر شهرک رفاه

کد ملک : 1261
طبقه : دوم
وام : 55 میلیون
آدرس : فاز 1 اندیشه شهرک رفاه
مبلغ نقدی: 20 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۶
11 بازدید

۵۱ متر شهرک رفاه

کد ملک : 1262
طبقه : سوم
وام : 55 میلیون
آدرس : فاز 1 اندیشه شهرک رفاه
مبلغ نقدی: 15 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۶
11 بازدید

۵۲ متر شهرک مریم

کد ملک : 1264
طبقه : دوم
وام : 55 میلیون
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: 20 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۶
11 بازدید

کد ملک : 1259
طبقه : دوم
وام : 60
آدرس : شهر جدید اندیشه
مبلغ نقدی: 20 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۶
11 بازدید

شهریارکردزار

کد ملک : 1255
طبقه :
وام : ندارد
آدرس : شهریار کردزار
مبلغ نقدی: 650 میلیون
نوع ملک : باغ ویلا
متراژ : 650 متر
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام بهمن , ۱۳۹۶
13 بازدید

۵۲ متر فاز یک اندیشه

کد ملک : 1250
طبقه : اول
وام : 60 میلیون
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 43 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام بهمن , ۱۳۹۶
12 بازدید

۴۶ متر شهرک رفاه

کد ملک : 1246
طبقه : سوم
وام : 50 میلیون
آدرس : شهرک رفاه
مبلغ نقدی: 23 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام بهمن , ۱۳۹۶
11 بازدید

۱۲۵ متر فاز ۱ اندیشه

کد ملک : 1249
طبقه : اول
وام : 70 میلیون
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 205 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 125
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام بهمن , ۱۳۹۶
12 بازدید

۴۵ متر فاز ۱ اندیشه

۴۵ متر فاز ۱ اندیشه

کد ملک : 1229
طبقه : 2
وام : 50
آدرس : از یک اندیشه
مبلغ نقدی: 23 میلیون پیش پرداخت
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام بهمن , ۱۳۹۶
22 بازدید