در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

۷۸متری فاز یک اندیشه شهرک مریم

۷۸متری فاز یک اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 100
طبقه :
وام : 17
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ : 78
خواب :
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اردیبهشت , ۱۳۹۶
207 بازدید

۷۵متری فاز یک اندیشه

۷۵متری فاز یک اندیشه

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۱۰ ام اردیبهشت , ۱۳۹۶
220 بازدید

۷۴متری فاز یک اندیشه

۷۴متری فاز یک اندیشه

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۹ ام اردیبهشت , ۱۳۹۶
206 بازدید

۵۲متری فاز یک اندیشه

۵۲متری فاز یک اندیشه

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ : 52
خواب :
تاریخ ثبت : ۹ ام اردیبهشت , ۱۳۹۶
195 بازدید

۳۳متردر فاز یک اندیشه

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۲۶ ام فروردین , ۱۳۹۶
212 بازدید

۵۱ متری فول روبه نما – فاز یک اندیشه

کد ملک : 300
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۲۶ ام فروردین , ۱۳۹۶
204 بازدید

فروش ۷۸متری درفاز یک اندیشه

کد ملک : 100
طبقه : 3
وام :
آدرس : فاز یک اندیشه -شهرک مریم
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ : 78
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۵ ام فروردین , ۱۳۹۶
205 بازدید

۷۵٫۵متری در فاز یک اندیشه

۷۵٫۵متری در فاز یک اندیشه

کد ملک : 030
طبقه : 2
وام : ندارد
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: توافقی
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 75.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۵
230 بازدید

۷۸متری دراندیشه فاز یک شهرک مریم

کد ملک : 26
طبقه : 3
وام : 17
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: توافقی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 78
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۰ ام اسفند , ۱۳۹۵
254 بازدید

فروش ۷۸متری فازیک اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 025
طبقه : 3
وام : 17م دارد
آدرس : فاز یک اندیشه - شهرک مریم
مبلغ نقدی: توافقی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 78
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۸ ام اسفند , ۱۳۹۵
249 بازدید

فروش فوری آپارتمان های آماده در فاز یک اندیشه

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۵
253 بازدید

۵۷متری

کد ملک : 020
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 100میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 57
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
273 بازدید

۵۶متری

کد ملک : 019
طبقه : 2
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 103میایون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
275 بازدید

۵۶متری فاز یک اندیشه

۵۶متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 018
طبقه : 1
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 105میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
261 بازدید

۵۵متری فاز یک اندیشه

۵۵متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 017
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 97میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
257 بازدید

۵۴متری مجتمع

۵۴متری مجتمع

کد ملک : 016
طبقه : 1
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 91میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
258 بازدید

۵۳متری واقع درفاز یک اندیشه

۵۳متری واقع درفاز یک اندیشه

کد ملک : 018
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 114میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
253 بازدید

۵۳متری – فاز ۱اندیشه

۵۳متری – فاز ۱اندیشه

کد ملک : 017
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 89میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
266 بازدید

۵۲متری

۵۲متری

کد ملک : 016
طبقه : 1
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 95میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
253 بازدید

۵۰متری فاز یک اندیشه

۵۰متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 015
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 95میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
257 بازدید