در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

۳۳متردر فاز یک اندیشه

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۲۶ ام فروردین , ۱۳۹۶
10 بازدید

۵۱ متری فول روبه نما – فاز یک اندیشه

کد ملک : 300
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۲۶ ام فروردین , ۱۳۹۶
10 بازدید

فروش ۷۸متری درفاز یک اندیشه

کد ملک : 100
طبقه : 3
وام :
آدرس : فاز یک اندیشه -شهرک مریم
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ : 78
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۵ ام فروردین , ۱۳۹۶
11 بازدید

۷۵٫۵متری در فاز یک اندیشه

۷۵٫۵متری در فاز یک اندیشه

کد ملک : 030
طبقه : 2
وام : ندارد
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: توافقی
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 75.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۵
43 بازدید

۷۸متری دراندیشه فاز یک شهرک مریم

کد ملک : 26
طبقه : 3
وام : 17
آدرس : شهرک مریم
مبلغ نقدی: توافقی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 78
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۰ ام اسفند , ۱۳۹۵
58 بازدید

فروش ۷۸متری فازیک اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 025
طبقه : 3
وام : 17م دارد
آدرس : فاز یک اندیشه - شهرک مریم
مبلغ نقدی: توافقی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 78
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۸ ام اسفند , ۱۳۹۵
61 بازدید

فروش فوری آپارتمان های آماده در فاز یک اندیشه

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۵
49 بازدید

۵۷متری

کد ملک : 020
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 100میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 57
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
77 بازدید

۵۶متری

کد ملک : 019
طبقه : 2
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 103میایون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
72 بازدید

۵۶متری فاز یک اندیشه

۵۶متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 018
طبقه : 1
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 105میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
65 بازدید

۵۵متری فاز یک اندیشه

۵۵متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 017
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 97میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
60 بازدید

۵۴متری مجتمع

۵۴متری مجتمع

کد ملک : 016
طبقه : 1
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه
مبلغ نقدی: 91میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
67 بازدید

۵۳متری واقع درفاز یک اندیشه

۵۳متری واقع درفاز یک اندیشه

کد ملک : 018
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 114میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
64 بازدید

۵۳متری – فاز ۱اندیشه

۵۳متری – فاز ۱اندیشه

کد ملک : 017
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 89میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
65 بازدید

۵۲متری

۵۲متری

کد ملک : 016
طبقه : 1
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 95میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
66 بازدید

۵۰متری فاز یک اندیشه

۵۰متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 015
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 95میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
66 بازدید

۴۸٫۵متر آپارتمان فاز یک اندیشه شهرک مریم

۴۸٫۵متر آپارتمان فاز یک اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 014
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-شهرک مریم
مبلغ نقدی: 93میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
65 بازدید

۴۷متری فاز یک اندیشه

۴۷متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 013
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 80میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
68 بازدید

۴۷متری فاز یک اندیشه

۴۷متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 012
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 100میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
61 بازدید

آپارتمان ۴۶متری فاز یک اندیشه

آپارتمان ۴۶متری فاز یک اندیشه

کد ملک : 011
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : فاز یک اندیشه-
مبلغ نقدی: 91میلیون تومان
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام بهمن , ۱۳۹۵
65 بازدید